Transmisja różańca

W listopadzie


  transmisja różańca powróci o godz. 2030.


Po Mszy św. o godz. 1700 będą wypominki .